Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2006/2007 – Tomasz Bäcker – pierwszy raz w historii szkoły – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej