samorzad

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Cyprian Herl (2a)

Sekretarz: Aleksander Zielonka (2a)

Skarbnik: Szymon Borowiak (1c)


Opiekunem SU jest p. Marcin Chytry