Projekty

Projekt i konkurs w ramach dnia krwiodawstwa, rozpoczyna się w tym roku szkolnym.

Akcja polega na zbieraniu "złotych" monet o nominale 1,2,5-groszowych, które po przeliczeniu i zważeniu będą przeznaczone na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. zbiórka trwa do 30 listopada. Projekt trwa nieprzerwanie od kilku lat

 Das Bild der Anderen – obraz innych

Nasza szkoła uczestniczy w  Międzynarodowym Projekcie Instytutu Goethego „Das Bild der Anderen” – Obraz innych. W projekcie biorą udział uczniowie, którzy korespondują z uczniami z liceum MEV w Izmirze. W ubiegłych latach były to szkoły z Ukrainy, Szwecji i Norwegii. Pięć lat temu poznaliśmy sympatycznych uczniów z Turcji.

SPELLBINDER, czyli osoba urzekająca swym darem przemawiania.

CELE PROJEKTU:

  • Przełamanie strachu przed wystąpieniami publicznymi,

  • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności argumentacji u uczniów,

  • Rozwijanie umiejętności dyskutowania na tematy społeczne, kulturowe i etyczne,

  • Doskonalenie umiejętności mówienia w języku obcym,

  • Pogłębienie świadomości etycznej i społecznej uczniów poprzez odpowiednio konstruowane pytania. Pytania, które prowokują do myślenia, zwiększają empatię skłaniają do zastanowienia się nad współczesnym światem i jego problemami oraz do pochylenia się nad sobą i nad innymi ludźmi. Pytania, które pogłębiają świadomość oraz przyczyniają się do większej dojrzałości uczniów.

EUROWEEK, to organizowana w naszej szkole forma „Białej szkoły”. Jest to ciekawa oferta dla uczniów chcących spędzić aktywnie i pożytecznie jeden tydzień ferii zimowych. Projekt EuroWeek uznawany jest przez młodzież i nauczycieli za jeden z najciekawszych programów edukacyjnych w Polsce. Pełna nazwa projektu: „EuroWeek – Szkoła Liderów” obejmuje 6 bloków tematycznych:

Uczniowie naszej szkoły w dniach 25-27.10.2019 r. uczestniczyli w kolejnym etapie międzynarodowego projektu Grenzgeschichten – Historia granic.
Spotkanie młodzieży z Milicza, Sycowa i Wurzen miało na celu przypomnienie wspólnej historii, pokonanie barier i stereotypów.

W dniach 3.06 – 8.06 uczniowie I LO uczestniczyli w wymianie partnerskiej z uczniami szkoły w Springe. Spędzili czas aktywnie, zwiedzając i szlifując języki obce. Wspólnie z grupą niemiecką odwiedzili Hannover i Hamburg, gościli u burmistrza Springe i brali udział w zajęciach lekcyjnych.

Od czerwca 2015 roku do marca 2016 roku w naszej szkole był realizowany Projekt Szkoła Demokracji. W przedsięwzięcie to zaangażowało się kilkunastu uczniów, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opiekun projektu – pani Wiesława Besz oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu. Wszystkie wyżej wymienione osoby, tworzyły grupę projektową.Zaangażowani uczniowie wraz z opiekunem brali czynny udział w spotkaniach warsztatowych z tutorką – panią Dorotą Cieślik, która współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest pomysłodawcą tego projektu.