profilaktyka na miarę

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.


Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.
W programie wzięli udział uczniowie klas: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If oraz kl.IIc, IId, rodzice tych uczniów oraz nauczyciele. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła:
• Otrzyma dostęp do bezpłatnej platformy diagnostycznej przygotowanej przez MEiN. Narzędzia na platformie służą badaniu czynników ryzyka i chroniących przed zachowaniami problemowymi oraz zaangażowania uczniów w te zachowania. 
• Zrealizowała diagnozę szkolną (październik-listopad 2022) oraz przeprowadzi ewaluację działań wychowawczo-profilaktycznych (październik-listopad 2023) przy wsparciu specjalistów z zakresu psychoprofilaktyki i pomocy informatycznej dotyczącej obsługi platformy diagnostycznej.