Projekt „Matura na 100%!” – celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów maturalnych oraz zwiększenie efektywności nauczania poprzez wprowadzenie testów kumulatywnych.