Jest flagowym przedsięwzięciem Fundacji Zaawansowanych Technologii, łączy on młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości.

Explory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Program Explory od 2012 roku odkrywa naukowe talenty. Nasza szkoła bierze udział w projekcie po raz pierwszy, zostanie on zakończony Festiwalem Naukowym Explory. Projekt został dofinansowany w kwocie 3000zł.