Badania jasno potwierdzają, że dzwonki powodują natężenie hałasu i podnoszą poczucie stresu zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli. Dźwięk dzwonka na przerwę przyczynia się także do eskalacji energii uczniowskiej, a ponadto,  zdejmuje z uczniów odpowiedzialność za kontrolowanie czasu.

Szkoła bez dzwonków promuje system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie, a nie nakazie i egzekwowaniu pracy.

Korzyści wynikające z braku dzwonków w szkole:

  • lepsze samopoczucie uczniów i nauczycieli,
  • partnerskie traktowanie uczniów przez nauczycieli,
  • poprawa relacji między nauczycielami i uczniami,
  • uczniowie uczą się dobrze gospodarować swoim czasem,
  • uczniowie stają się bardziej samodzielni,
  • minimalizowanie stresu u uczniów,
  • obniżenie poziom hałasu w szkole.