Szkoła pisała projekty w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Milicz