nauczyciele 2017

 

Dyrektor: mgr Iwona Lewandowska-Maćkowiak

Wicedyrektor: mgr Marzena Rokita

Nauczyciele:

1. Besz Wiesława

2. Chytry Marcin

3. Czujowski Artur

4. Duda Magdalena

5. Hajdun Eugenia

6. Jaskulska Beata

7. Kazaryn Alina

8. Konopacka Amelia

9. Kozal Mieczysław

10. Łuszczek Małgorzata

11. Maciejewski Sylwester

12. Moczulska Renata

13. Nowacka Agnieszka

14. Nowak Aneta

15. Nowicka Honorata

16. Posacki Jacek

17. Posacka Małgorzata

18. Reszelska Elżbieta

19. Rokita Izabela

20. Rybka Małgorzata

21. Sobańska Anna

22. Socha Małgorzata

23. Stryjewska Elżbieta

24. Strzelecki Sławomir

25. Stachowiak – Szyszka Edyta

26. Süsser Alicja

27. Suwalska Katarzyna

28. Szwarczyńska Alina

29. Topolnicki Zbigniew

30. Waleńska Anna

31. Waroczyk – Olejnik Danuta

32. Ziarko Marek

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. Zenon Maleszka – główny księgowy
  2. Grażyna Hara-Żuber – sekretarz szkoły
  3. Małgorzata Mogiłka – specjalista ds. ekonomicznych
  4. Barbara Szymańska – starsza woźna
  5. Jan Golec – starszy konserwator
  6. Małgorzata Borowiak – sprzątaczka
  7. Justyna Chaba – sprzątaczka
  8. Halina Izydorczyk - sprzątaczka