Z głebokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci emerytowanego dyrektora i nauczyciela matematyki I LO w Miliczu

ś.p. Pana Tadeusza Kiełbińskiego

Kielbinski Tadeusz

dyrektor liceum w latach 1983 - 1989

nauczyciel matematyki w latach 1959 - 1995

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głebokiego współczucia

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie

I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu