Grupa kilkunastu uczniów I LO im AK w Miliczu brała udział we wspólnych ćwiczeniach ze strażakami. Młodzież miała okazję zapoznać się w praktyce z metodami ewakuacji z uszkodzonego autobusu oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w wypadku komunikacyjnym. Ćwiczenia odbyły się w piątek 28 października na terenie remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. W ćwiczeniach oprócz zawodowych strażaków i licealistów, którzy wcielili się w rolę pozorantów, uczestniczyli także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy w trakcie ćwiczeń wykorzystywali sprzęt, który na co dzień używany jest w działaniach ratowniczo gaśniczych. Po wspólnych ćwiczeniach licealiści z pewnością są bogatsi nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale także w praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

  • straz_1
  • straz_2
  • straz_3
  • straz_4