47 olimpiada ja

Terminarz

1. Zawody I stopnia – szkolne

• Do dnia 18 października 2022 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie

• 4 listopada 2022 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.

• Do dnia 22 listopada 2022 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.

Do dnia 14 grudnia 2022 roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym organizatorom okręgowym za pomocą poczty elektronicznej

• do dnia 22 grudnia 2022 roku organizatorzy okręgowi zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.

• w dniu 9 stycznia 2023 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od

10 stycznia do 17 lutego 2023 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez organizatorów.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

• do dnia 15 marca 2023 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,

• zawody centralne odbędą się w dniach 27.03-31.03 2023 r.

 

Zgłoszenia do środy 12.10.2022 r. u nauczycieli języka angielskiego